This website uses cookies for theme preferences and video content.

Please be aware that it will not be possible to play video content, unless these terms are accepted.

Copyright

(Available only in Danish at the moment – contact me for an English version.)

Ophavsretten til billederne tilhører ene og alene Ministudiet/fotograf Louise Kiær Sorensen.

Kopiering og brug af billeder fra Ministudiet

Det er ifølge lov om ophavsret ikke tilladt at tage screenshots, bruge eller kopiere billeder fra ministudiet.dk eller tilhørende Instagram og Facebook og bruge billederne til egne sociale medier, hjemmeside, markedsføring osv. uden forudgående aftale med fotograf Louise Kiær Sorensen. Sker det alligevel, vil der uden varsel blive fremsendt en regning svarende til det antal filer, som er brugt uden tilladelse.

Brugsret som forbruger af købte billeder

Når du har modtaget billederne har du brugsretten over billederne. Du må anvende billederne privat, printe dem og forære dem væk i gave. Du må ligeledes anvende dem på dine private sociale medier, herunder Facebook og Instagram.

Ved alle billeder gælder, at jeg skal krediteres som fotograf ved offentliggørelse af billederne. Dette gælder f.eks. på Facebook og Instagram. Jeg sætter rigtig stor pris på at det sker.

Billeder, som købes af privatpersoner, må ikke videresælges eller på anden måde videregives til virksomheder med tanke om markedsføring eller lignende. Du må heller ikke bruge billederne i egen markedsføring uden skriftligt samtykke fra fotograf Louise Kiær Sorensen.

Du må ikke videresælge billederne eller redigere i billederne. Du modtager et færdigt produkt. Derfor må du ikke ændre i billederne, herunder heller ikke lægge et filter på billederne eller beskære billederne.

Ønsker du en anden form for redigering eller beskæring er du velkommen til at kontakte mig.